Badanie techniczne w czasie pandemii koronawirusa.

Badanie techniczne pojazdu w trakcie epidemii koronawirusa jest możliwe i na razie nie są planowane ograniczenia w funkcjonowaniu stacji kontroli pojazdów.

Ministerstwo Infrastruktury we współpracy z Izbą oraz Instytutem Transportu Samochodowego przygotowało „wykaz dobrych praktyk”, które rekomenduje, żeby zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa:

1. Ograniczyć do minimum kontakt użytkownika pojazdu z diagnostą.

2. Jeśli to możliwe, użytkownik pojazdu powinien w nim pozostać i wykonywać polecenia diagnosty związane z wykonywaniem badania.

3. Zaleca się, aby w miarę możliwości opłaty za badania techniczne były wnoszone w formie bezgotówkowej.

4. Jeśli kilku użytkowników oczekuje na badanie techniczne, powinni zostać w swoim pojeździe.

5. Jeśli zostanie zaobserwowany zły lub podejrzany stan zdrowia, należy postępować zgodnie z   wytycznymi ministra zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Ministerstwo zwróciło także uwagę, że to pracodawca powinien zapewnić i zorganizować takie warunki pracy, aby były one bezpieczne dla pracowników, uwzględniając zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego.

Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów w komunikacie zamieszczonym na stronie zaznaczyła, że „ze względu na to, że sytuacja jest dynamiczna, w przyszłości może zapaść decyzja o zamknięciu stacji kontroli pojazdów oraz innych punktów które obecnie funkcjonują”.

Zapraszamy Państwa do śledzenia informacji na temat dalszych wytycznych w sprawie SKP na naszej stronie.