Akcja „Twoje światła – Nasze Bezpieczeństwo”

Akcja „Twoje światła – Nasze bezpieczeństwo”

Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji kolejny raz wyszło z inicjatywą przeprowadzenia wspólnej akcji ze stacjami kontroli pojazdów, polegającej na sprawdzeniu prawidłowości ustawienia i stanu świateł w pojazdach.

W tym roku zmieniono nieco hasło akcji, które jest następujące: „Twoje światła – Nasze bezpieczeństwo”. Założenie jest takie, żeby w trzy soboty, tj. 26 października, 16 i 23 listopada, kierowcy mogli bezpłatnie sprawdzić stan i ustawienie świateł w swoich pojazdach. Chodzi o to, aby zwrócić uwagę użytkowników na stan oświetlenia w ich pojazdach, w szczególności mając na uwadze obecne warunki drogowe, kiedy szybciej zapada zmierzch i często występują niekorzystne zjawiska atmosferyczne. Niewątpliwie jakość oświetlenia pojazdów bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Wykaz stacji biorących udział w akcji, zostanie podany do publicznej wiadomości w środkach masowego przekazu oraz za pośrednictwem stron internetowych Policji i Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów „Malpol” wyraziła chęć wzięcia udziału w akcji.

Serdecznie zapraszamy do śledzenia informacji na temat akcji.

PAMIĘTAJMY O SPRAWNYCH ŚWIATŁACH.