UWAGA WAŻNE – KORONAWIRUS !!!

ZALECENIA

W ZWIĄZKU ZE STANEM ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO KORONAWIRUSEM

Z uwagi na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego koronawirusem, mając na względzie bezpieczeństwo i zdrowie najemców, klientów oraz pracowników Firmy Hadlowo-Usługowej Malpol zaleca się:

 1. Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 metra).

 2. Promować dokonywanie płatności bezgotówkowych w placówkach handlowo-usługowych.

 3. Promować regularne i dokładne mycie rąk przez pracowników obiektów handlowo-usługowych wodą z mydłem lub ich dezynfekcję środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).

 4. Upewnić się, że osoby przebywające w obiektach handlowo-usługowych mają dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i wodą.

 5. Umieścić dozowniki z płynem odkażającym w widocznych miejscach i upewnić się, że dozowniki te są regularnie napełniane.

 6. Wywiesić w widocznym miejscu informacje, jak skutecznie myć ręce.

 7. Upowszechniać wśród pracowników wiedzę z zakresu BHP.

 8. Zwrócić szczególną uwagę na rekomendacje, aby podczas wizyt w placówkach handlowo-usługowych NIE dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu.

 9. Przestrzegać higieny kaszlu i oddychania. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%).

 10. Nie obawiać się zwracać uwagi współpracownikowi i klientowi, aby nie kasłał i nie kichał w naszym kierunku ani na produkty spożywcze.

 11. Zapewnić, aby pomieszczenia handlowo-usługowe były czyste i higieniczne:

 • powierzchnie dotykowe takie jak: kasy samoobsługowe, blaty, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury, terminale płatnicze), a także wózki i koszyki muszą być regularnie wycierane środkiem dezynfekującym lub przecierane wodą z detergentem;

 • wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne, powinny być regularnie i starannie sprzątane z użyciem wody z detergentem.

NIE zaleca się noszenia maseczek ochronnych przez osoby zdrowe!

Maseczki ochronne powinny nosić osoby chore, osoby opiekujące się chorymi oraz personel medyczny pracujący z pacjentami podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem.

Ważne!

Działa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590, gdzie można uzyskać informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Przydatne linki:

 • http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000374/O/D20200374.pdf
 • https://www.um.ostrowiec.pl/pl/dla-mieszkanca/aktualnosci/komunikaty/6396-informacja-dotyczaca-nowego-koronawirusa-sars-cov-2