ZMIANY DLA KIEROWCÓW W 2024 ROKU.

Po względnie spokojnym 2023r., nadchodzący 2024 rok przyniesie znacznie bardziej odczuwalne zmiany dla polskich kierowców – zmiany będą dotyczyły zarówno przepisów jak i ponoszonych przez kierowców opłat i kar.

Lista zapowiadanych zmian, które czekają użytkowników aut w 2024 r.

  • Zmiany dotyczące przerejestrowania auta
  • Zmiany w składaniu zawiadomienia o nabyciu i zbyciu pojazdu
  • Strefy Czystego Transportu
  • Konfiskata pojazdu pijanym kierowcom
  • Zmiany w egzaminach na prawo jazdy
  • Kary za brak polisy OC
  • Wyrejestrowanie tzw. „martwych dusz” z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców
  • Przewóz osób na nowych zasadach
  • Nowe obowiązkowe wyposażenie pojazdu
  • Zmiany na stacjach paliw

Poczekajmy co przyniesie nowy rok. Stosujmy się na bieżąco do wszystkich zmian.